تیم مگلی

گروهی که برای راهبری سایت مگلی در حال فعالیت هستند تیم مگلی را تشکیل می دهند.

حسین جعفری ویراستار


حسین جعفری کارشناس زبان و ادبیات فارسی است. ایشان صاحب ۲ عنوان کتاب در رابطه با شاهنامه ی فردوسی بزرگ است. وی سردبیر ماهنامه ی طنز و کاریکاتور بچه مشد می باشد. همچنین وی از سال ۱۳۸۴ با نشریات و مجله های فراوانی به عنوان مشاور اجرایی و ویراستار همکاری داشته است.

فاطمه یوسفی ویراستار


فاطمه یوسفی دارای مدرک کارشناسی حقوق است. او به عنوان مشاور سیستم های مدیریت کیفیت ، چندین سال سابقه ی کار حرفه ای دارد. وی در حال حاضر به عنوان ویراستار با برخی از سایت ها و نشریات همکاری می کند.