مجله روزانه مگلی:

  • «Apple Pay» با خرده فروشان مبارزه می کند

    تاریخ ارسال : ۱۱ خرداد ۱۳۹۴دسته : تکنولوژی

    یک مطالعه ی اخیر منتشر شده توسط شرکت تحقیقات بازار بازاریابی بین المللی «Phoenix» نشان می دهد که  47 درصد از تمام کاربران خریدار «Apple Pay» در یک فروشگاه، حداقل ...