مجله روزانه مگلی:

  • ۱۰ باور انسان های هوشمند

    تاریخ ارسال : ۱۹ مرداد ۱۳۹۴دسته : سبک زندگی

    [caption id="attachment_8321" align="aligncenter" width="700"] 10 باور انسان های هوشمند[/caption] 1 - آن ها تصمیمات هوشمندانه می گیرند انسان های باهوش می دانند که آن چه انجام می دهند، مراحلی دارد. آن ها ...