مجله روزانه مگلی:

  • ۹ ویژگی افراد موفق

    تاریخ ارسال : ۲۹ آذر ۱۳۹۵دسته : کار

    9 ویژگی افراد موفق با سرعت به سمت خوشبختی و موفقیت پیش می روید. مسابقات را می برید. بالاترین درآمد را کسب می کنید. بدون شک تمام این کارها زمانی اتفاق ...

  • اگر می خواهید موفق شوید، از این ۹ کار، دوری کنید

    تاریخ ارسال : ۲۷ خرداد ۱۳۹۴دسته : کار , مدیریت و رهبری

    ایرل نایتینگل (Earl Nightingle)، سخنران و نویسنده ی پرانگیزه ی آمریکایی، زمانی گفت: «ما آن چه خواهیم شد، که بدان فکر می کنیم.» شاید صحیح تر از این حرف، پیش از ...