مجله روزانه مگلی:

  • نسخه بهتر و قویتری از خود بسازیم

    تاریخ ارسال : ۱ مرداد ۱۳۹۴دسته : انگیزش , کار

    [caption id="attachment_8124" align="aligncenter" width="700"] نسخه بهتر و قویتری از خود بسازیم[/caption] در پایان هر سال، وقتی ریسه های گل نصب می شود و مقدمات پشت سر نهادن 12 ماه گذشته فراهم ...