مجله روزانه مگلی:

  • ۵ تمرین مؤثر برای افزایش قدرت ذهنی شما

    تاریخ ارسال : ۲۶ فروردین ۱۳۹۴دسته : انگیزش , کار

    5 تمرین مؤثر برای افزایش قدرت ذهنی شما این مطلب  در «لینکلن» توسط «امی مورن» یک مددکار معتبر در زمینه اجتماعی بالینی  اعلام شد. همچنین او به عنوان یک روان درمانگر، ...