مجله روزانه مگلی:

  • آیا دچار اعتیاد به کار هستید-بخش اول

    تاریخ ارسال : ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴دسته : کار

    آیا دچار اعتیاد به کار هستید-بخش اول 1- امروز چه کاری را به انجام رساندیدقبل از این که پاسخی بدهید می خواهم که با خودتان روراست باشید، چون کارهایی مثل تحویل ...