مجله روزانه مگلی:

  • چگونه بر اضطراب اجتماعی خود غلبه کنیم؟

    تاریخ ارسال : ۴ مرداد ۱۳۹۴دسته : سبک زندگی

    [caption id="attachment_8146" align="aligncenter" width="700"] اضطراب اجتماعی[/caption] رویکرد درمان شناختی رفتاری: اگر در موقعیت های مختلف اجتماعی مانند: صحبت در جلوی گروه، ملاقات با افراد جدید، استفاده از خدمات عمومی یا سرویس بهداشتی، ...