مجله روزانه مگلی:

  • ۶ اشتباه رایج در مدارس کسب و کار

    تاریخ ارسال : ۳۱ تیر ۱۳۹۴دسته : کارآفرینی

    [caption id="attachment_8079" align="aligncenter" width="700"] 6 اشتباه رایج در مدارس کسب و کار[/caption] ارتباطات، جامعه، راهنمایی، غوطه وری در تئوری مدیریت، استراتژی بازار، پیش بینی های مالی و ...، همه ی این ...