مجله روزانه مگلی:

  • چاپ سه بعدی؛ یک تکنولوژی شگفت انگیز

    تاریخ ارسال : ۱۴ اسفند ۱۳۹۳دسته : تکنولوژی

    چاپ سه بعدی؛ یک تکنولوژی شگفت انگیز چاپ سه بعدی، تکنولوژی جالب توجهی است که قطعاً دنیای شناخته شده ی ما را تغییر می دهد. در حقیقت این چاپ، دنیای ایجاد ...