مجله روزانه مگلی:

  • می خواهید در شرکت گوگل کار کنید

    تاریخ ارسال : ۸ خرداد ۱۳۹۴دسته : کار

    گوگل دنبال چه ویژگی و مشخصه ای در یک کارمند می‌گردد؟ راستش پاسخ به این سوال، تقریباً به اندازه ی خود این شرکت مبهم است. شرکت می‌گوید: "من تمام تلاشم ...