مجله روزانه مگلی:

  • نکاتی شنیدنی از دنیای جالب سر آشپزها

    تاریخ ارسال : ۱۳ اسفند ۱۳۹۳دسته : انگیزش , کار

    نکاتی شنیدنی از دنیای جالب سر آشپزها شما می توانید خیلی نکات را از کسانی که وقت زیادی را با مردم می گذرانند، بیاموزید. سرآشپزها معلمان بزرگی برای درس های پر معنای ...