مجله روزانه مگلی:

  • ۱۰ نشانه ی شخصیت میانه رو

    تاریخ ارسال : ۱۰ خرداد ۱۳۹۴دسته : روابط , سبک زندگی

    به طور معمول، دو نوع شخصیت اجتماعی شناخته شده، وجود دارد. برون گراها که بهنجار هستند و تمایل دارند انرژی زیادی را از فعالیت های جسمانی، محیط اجتماعی و روابط ...