مجله روزانه مگلی:

  • فرمولی برای شادی

    تاریخ ارسال : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴دسته : انگیزش , کار

    فرمولی برای شادی شادی یک انتخاب استدر هر لحظه ای از روز چه آگاهانه وچه ناآگاهانه در حال تصمیم گیری هستید. این حاصل رویکرد شما در زندگی است. این رویکرد (خواه مثبت ...