مجله روزانه مگلی:

  • می خواهید لغات زیادی را حفظ کنید

    تاریخ ارسال : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴دسته : بهره‌وری , کار

    می خواهید لغات زیادی را حفظ کنید راه های زیاد و مختلفی برای فراگیری لغات، یادگیری یک زبان جدید و حتی حفظ کلمات مورد نیازتان برای یک سخنرانی وجود دارد. این ...