مجله روزانه مگلی:

  • ۷ ویژگی رهبران بزرگ

    تاریخ ارسال : ۲۴ اسفند ۱۳۹۳دسته : کار , مدیریت و رهبری

    7 ویژگی رهبران بزرگ به گفته ی «وارن بنیس» رهبری می تواند به معنای «توانایی تبدیل دیده ها به واقعیت» باشد. نمونه های بسیاری از این مفهوم در طول تاریخ مشاهده ...