پیشنهاد مقاله

شما می توانید مقاله پیشنهاد دهید

دوست گرامی، در صورتی که مطلبی به زبان انگلیسی را مطالعه نمودید و احساس می کنید که ممکن است این مطلب برای دیگران نیز مفید و کاربردی باشد می توانید با ارسال لینک مطلب و یا متن آن به همراه منبع، برای مجله مگلی، مطالعه این مطلب را به دیگران نیز هدیه بدهید.

تیم مگلی آن را ترجمه کرده و برای استفاده سایر بازدید کنندگان در سایت مگلی قرار می دهد. توجه داشته باشید که مقاله پیشنهادی شما باید دارای شرایط زیر باشد:

  • با قوانین شرعی و ملی و شئونات جامعه ایرانی تضاد نداشته باشد.
  • از نظر محتوا و سبک، متناسب با مطالب منتشر شده در سایت مجله مگلی باشد.
  • منبع مطلب حتما باید به مجله مگلی اعلام شود.
  • حجم مطلب نباید از تعداد ۱۲۰۰ کلمه انگلیسی بیشتر باشد.
  • به هیچ وجه مطلب ارسال شده از سایت های فارسی نباید کپی شده باشد.
  • مطلب باید جذاب، مفید و کاربردی باشد.

لازم به توضیح است که انتشار و یا عدم انتشار مطالب پیشنهادی در اختیار مجله مگلی است چرا که ممکن است مطالب شما دارای ویژگی های بسیار خوبی باشد ولی به دلایلی غیر قابل انتشار باشد. البته تیم مگلی تلاش خواهد کرد دلایل عدم انتشار مطالب را از طریق ایمیل به اطلاع پیشنهاد دهنده برساند.

تلاش ما، افزایش دقایق مطالعه مفید در جامعه و همچنین سطح آگاهی و اطلاعات علمی جامعه ایرانی است و در این راه، از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می کنیم.

مطالب پیشنهادی خود را به آدرس info@magly.ir  ایمیل فرمایید.